یادداشتی پیرامون معضل حاشیه نشینی در شهر ها


 

شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونتی انسان قرن بیست و یکمی با رشد شتابان در حال گسترش است.همزمان با رشد جمعیت به عنوان یک عامل از عوامل بیرونی تاثیر گذار بر رشد شهرنشینی، تمرگز گرایی و توسعه ناموزون‌ از جمله عواملی است که زمینه رابرای مهاجرت روستاییان به شهرهاوبه تبع ان رشدشهر نشینی مهیا نموده است. رشد بی رویه شهرنشینی و مهاجرتهای روستا-شهری منجر به شکل گیری پدیده حاشیه نشینی به عنوان برهم زننده تعادل فیزیکی وتوسعه ناموزون شهری شده است که دغدغه بسیاری از متخصصین شهری ،جامعه شناسان و..است.تاریخچه حاشیه نشینی در جهان به انقلاب صنعتی و به تبع ان صنعتی شدن شهرهاگره خورده است .شروع این پدیده درایران تقریبابه دهه۴۰و خصوصابعدازاصلاحات ارضی برمی گردد. روستاییانی که از حق داشتن زمین محروم شدند جهت زندگی بهتر و یافتن شغل مناسب به سوی شهرهای بزرگ سرازیرشدندو از طرفی عدم امکانات رفاهی ،اقتصادی و اجتماعی در روستاها(پایین بودن درامدها،نبود فرصتهای شغلی ) موجب گردید روستاییان به هر قیمتی خود را به شهر رسانده تا رفاهی که در روستاها ندارنددرشهرها بدست اورندولی به سبب وجودمشکلات شهری وپایین بودن سطح مهارت، سطح تحصیلات ،و بالا بودن قیمت زمین شهری امکان جذب شدن در متن شهر را از دست می دهندو ناچارا به حاشیه های شهرپناه می برند و خود ونسل بعدی خودرابه حاشیه نشینی مبتلا می سازند.


مشخصات

  • منبع: http://hamiyan96.blogfa.com/post/3
  • کلمات کلیدی: حاشیه ,شهری ,نشینی ,حاشیه نشینی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها